Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2020 ogłoszonego 24.02.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2020 ogłoszonego 24.02.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Kamil Krysiuk

 

 

Dyrektor Szpitala


dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 02.03.2020 r.