Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2022 ogłoszonego 14.03.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 08/2022 ogłoszonego 14.03.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń  medycznych w formie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii / chorób wewnętrznych / medycyny rodzinnej na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

  • Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Piotr Lewko, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 7/13

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 29.03.2022 r.