Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2019 ogłoszonego 21.02.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2019 ogłoszonego 21.02.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki.

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Andrzej Birula

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 28.02.2019 r.