Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2023 ogłoszonego 18.04.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2023 ogłoszonego 18.04.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii
    i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych.

  1. Adam Kuchta, 15-017 Białystok, ul. Łąkowa 3/193

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 27.04.2023 r.