Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 13/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 13/2020

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 13/2020 ogłoszonego 31.03.2020 r.

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
  na rzecz pacjentów
  Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

 

 • Irena Prochowicz

 • Nela Radziwonowska

 • Bożena Rogowska

 • Anna Makacewicz

 • Artur Kanteluk

 • Marzanna Zakrzewska

 • Bożena Pietraszko

 • Katarzyna Czaban

 • Marta Zdanowicz

 • Halina Opolska

 


Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 14.04.2020 r.