Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 15/2020 ogłoszonego 14.04.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 15/2020 ogłoszonego 14.04.2020 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę .
  • Mariusz Sitko
  • Łukasz Kiełczewski
  • Damian Dębek
  • Przemysław Lange
  • Łukasz Grygo
  • Wojciech Gregorczyk
  • Marcin Iwanow
  • Paweł Kołodko
  • Tomasz Wietoszko
  • Adam Idźkowski

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 13.05.2020 r.