Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 15/2020 ogłoszonego 14.04.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 15/2020 ogłoszonego 14.04.2020 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę .
 • Mariusz Sitko
 • Łukasz Kiełczewski
 • Damian Dębek
 • Przemysław Lange
 • Łukasz Grygo
 • Wojciech Gregorczyk
 • Marcin Iwanow
 • Paweł Kołodko
 • Tomasz Wietoszko
 • Adam Idźkowski

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 13.05.2020 r.