Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 16/2018 ogłoszonego 04.01.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 16/2018 ogłoszonego 04.01.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych
– Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Milena Romanowska
– Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Alina Fiedoruk
– Praktyka Lekarska Katarzyna Bielak-Mydłowska
– Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Sawicki
– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med. Iwona Łukaszewicz
– Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Kobus
– ANMED Anna Walesiuk

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 15.01.2018r.