Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 18/2022 ogłoszonego 17.08.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 18/2022 ogłoszonego 17.08.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

  2. Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Hnat, ul. Sybiraków 3/15, 15-204 Białystok
  3. Elżbieta Kuleszyńska-Jermołaj Praktyka Lekarska, ul. Białostocka 41A, 16-030 Ogrodniczki
  4. Prywatna Praktyka Lekarska Maria Furman-Kukowska, ul. Sikorskiego 2/6, 15-667 Białystok
  5. Mariusz Czarnecki Prywatna Praktyka Lekarska, Sieśki 15, 16-060 Zabłudów
  6. Prywatny Gabinet Neurologiczny Piotr P. Rudziński, ul. Zielonogórska 9/36, 15-674 Białystok
  7. Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalista Neurolog Irena Marianna Grabowska, ul. Ogrodniczki 64, 15-763 Białystok

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 26.08.2022 r.