Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 19/2019 ogłoszonego 12.04.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 19/2019 ogłoszonego 12.04.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

 • Cybulski Kamil
 • Dąbrowska Joanna
 • Dmochowska Małgorzata
 • Godlewska Katarzyna
 • Grzeszczuk Agnieszka
 • Jewsiejenko Elena
 • Kamińska-Cylwik Agnieszka
 • Kiluk Izabela
 • Kołtuniak-Samojluk Magda
 • Kordyka Irma
 • Korszun Elżbieta
 • Marcinkiewicz-Rybołowicz Sylwia
 • Piskunowicz Marta
 • Pytlewska Barbara
 • Romanowski Maciej
 • Roszkowska Angelika
 • Sokołowski Piotr
 • Sosnowska Maria
 • Szablak-Uliszewska Emilia
 • Wawrentowicz Ida
 • Lemiesz Marta
 • Bielonko Szymon
 • Maślińska – Chylińska Katarzyna

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

dr n. med. Agnieszka Janke

Białystok, 29.04.2019 r.