Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 21/2023 ogłoszonego 28.06.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 21/2023 ogłoszonego 28.06.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów.

  1. Karolina Kozłowska, ul. Jarzębinowa 12, 17-100 Bielsk Podlaski

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Sławomir Gołaszewski

Białystok, 07.07.2023 r.