Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2021

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 22/2021 ogłoszonego 26.07.2021 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Kardiologii
    i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki, w Pracowni Implantacji stymulatorów oraz w Pracowni Echokardiograficznej.

  • Praktyka Pielęgniarska Magdalena Dąbrowska

 

Białystok, 04.08.2021 r.