Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 24/2022 ogłoszonego 06.10.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 24/2022 ogłoszonego 06.10.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
  na rzecz pacjentów
  Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Rogowska, 15-229 Białystok,
  ul. J. Słowackiego 3A/46

 2. Marta Zdanowicz Praktyka Pielęgniarska, 15-794 Białystok, ul. Gajowa 63/9

 3. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Pietraszko, 15-502 Białystok,
  ul. Plażowa 7/128

 4. Praktyka Pielęgniarska Irena Prochowicz, 17-100 Bielsk Podlaski,
  ul. Kazimierzowska 4/40

 5. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Janina Kruaze, 15-825 Białystok,
  ul. Stalowa 5/6

 6. Nela Radziwanowska, 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 3/23

 7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzanna Zakrzewska, 15-793 Białystok, ul. Jarzębinowa 8/16

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 17.10.2022 r.