Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 26/2018 ogłoszonego 09.02.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 26/2018 ogłoszonego 09.02.2018 r.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej oraz w Poradni Kardiologicznej w godzinach normalnej ordynacji i pełnienie dyżurów medycznych

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Henryk Grzesiak, 15-614 Białystok, ul. Dziesięciny

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 2018.02.21.