Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 26/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 26/2020

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 26/2020 ogłoszonego 17.07.2020 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
    na rzecz pacjentów
    Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

 

  • Maria Kulaszewicz

  • Janina Kruaze

 

z up.  Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
Małgorzata Strankowska

 

Białystok, 27.07.2020 r.