Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2019 ogłoszonego 13.06.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2019 ogłoszonego 13.06.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Poradni Laryngologii Ogólnej. 

  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej w Poradni Neurologii Dziecięcej.

  3. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii
    w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Izabela Michalczuk

  2. Prywatny Gabinet Lekarski Lilianna Cybulko

  3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Gościk

 

Dyrektor Szpitala

Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 27.06.2019 r.