Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2020 ogłoszonego 28.07.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2020 ogłoszonego 28.07.2020 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 28/2020 ogłoszonego 28.07.2020 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę .

 

  • Michał Makacewicz

  • Patryk Soroka

  • Mateusz Gościński

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 11.08.2020 r.