Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2021 ogłoszonego 16.08.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2021 ogłoszonego 16.08.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę lub po czwartym roku specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych.

  • Natalia Daniluk-Martynowicz
  • Łukasz Supronowicz
  • Olga Karoza

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 30.08.2021 r.