Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 32/2019 ogłoszonego 12.08.2019r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 32/2019 ogłoszonego 12.08.2019r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

  • Marek Citko

  • PUP DIANA Piotr Tadeusz Walczak

 

 

Dyrektor Szpitala

dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 26.08.2019 r.