Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 33/2022 ogłoszonego 07.12.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 33/2022 ogłoszonego 07.12.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań oraz ćwiczeń pleoptycznych
    i pleoptyczno-ortoptycznych w Poradni Okulistyki Dziecięcej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu została wybrana oferta:

  • Gabinet Pleoptyczno-Ortoptyczny „STRABISMUS” Krystyna Nowicka,
    15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 lok. 107

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 19.12.2022 r.