Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 34/2018 ogłoszonego 03.04.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 34/2018 ogłoszonego 03.04.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Pododdziału Udarowego.
– Marta Domalewska – Nowe Aleksandrowo
– Irena Prochowicz – Bielsk Podlaski

2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  położnictwa na rzecz pacjentów Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.
– Nie przyjęto oferty

3. Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie  pielęgniarstwa  endoskopowego na rzecz pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej.
– Nie wpłynęła żadna oferta

4. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii.
– Aneta Mantur Siemiatycze
– Ewa Rygorowicz Hajnówka

5. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Pracowni Endoskopowej.
– Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 17.04.2018 r.