Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert  PK Nr 34/2020 ogłoszonego 15.09.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert  PK Nr 34/2020 ogłoszonego 15.09.2020 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

 • GOTSENT Sp. z o.o. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

 • Marta Puchalska
 • Grażyna Kiełczewska
 • Maria Jamiołkowska
 • Dorota Horosz
 • Alina Sorokin
 • Violetta Szczerbacz
 • Małgorzata Klimczuk
 • Anna Białous
 • Anna Tomczuk
 • Monika Charyton
 • Alina Pyłkowska
 • Anna Karczewska
 • Iwona Kalinowska
 • Iga Mąkowska
 • Alina Matejczyk
 • Rafał Falkowski
 • Aneta Biernacik

2. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w zakresie wykonywania badań echa serca oraz konsultacji na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

    • Podlaski Ośrodek Kardiologii Poradnia Prywatna dr n. med. Jerzy Wójtowicz

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 23.09.2020 r.