Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 34/2022 ogłoszonego 08.12.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 34/2022 ogłoszonego 08.12.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie chirurgii naczyń:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Chlabicz, 15-521 Zaścianki,
    ul. Kairska 6

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie badań diagnostycznych – bronchofiberoskopii oraz konsultacji w zakresie pulmonologii:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Swidzińska, 15-580 Białystok,
    ul. Irysowa 2

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w dziedzinie neurochirurgii:

  • NZOZ KENDRON, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1/8

 

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 21.12.2022 r.