Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 35/2020 ogłoszonego 17.09.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 35/2020 ogłoszonego 17.09.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii na Oddziale Neurologii
z Pododdziałem Udarowym.

 

  • Hnat Beata

 

 

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 25.09.2020 r.