Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2018 ogłoszonego 26.04.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2018 ogłoszonego 26.04.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. pełnienia dyżurów medycznych  przez lekarza specjalistę  lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
– Lekarska Spółka Partnerska Chirurgia NOVA

II. pełnienia dyżurów medycznych  przez lekarza specjalistę  lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neonatologii lub pediatrii na Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią
– Martyna Kiryłowska
– Magdalena Pawłowicz

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 09.05.2018 r.