Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2020 ogłoszonego 06.10.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Udzielanie świadczeń  medycznych przez lekarza stomatologa specjalistę lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

  • Jozef Stefan Rybak

  • Beata Nowaszewska

  • Aliaksandra Stankevich

  • Natalia Tołoczko-Iwaniuk

  • Dorota Dziemiańczyk-Pakieła

  • Krzysztof Dowgierd

  • Aneta Zalewska

 1. Pełnienie funkcji zastępcy lekarza kierującego oddziałem przez lekarza specjalistę na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

  • Dorota Dziemiańczyk-Pakieła

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 20.10.2020 r.