Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2023 ogłoszonego 07.11.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2023 ogłoszonego 07.11.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie okulistyki
    w ramach:

Oddziału Chorób Oczu – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

– Poradni Okulistycznej;

– programów lekowych.

  • MALESIŃSKI – SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 27.11.2023 r.