Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 38/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 38/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 38/2020 ogłoszonego 06.10.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hematologii dziecięcej.
  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
  • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Łucja Dakowicz

 2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie onkologii dziecięcej.
  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
  • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Łucja Dakowicz

 3. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie dermatologii
  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
  • Prywatny Gabinet dermatologiczny Małgorzata Janczyło-Jankowska

 4. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.
  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
  • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Łucja Dakowicz
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Joanna Maria Dąbrowska

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 19.10.2020 r.