Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 39/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 39/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 39/2020 ogłoszonego 06.10.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.
    • Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Czarnecki
    • Elżbieta Kuleszyńska-Jermołaj Praktyka Lekarska

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 03.11.2020 r.