Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 43/2020 ogłoszonego 28.10.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 43/2020 ogłoszonego 28.10.2020 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie torakochirurgii.
– Praktyka Lekarska – Grzegorz Łapuć
2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie
chirurgii naczyń.
– Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Chlabicz

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 09.11.2020 r.