Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2023 ogłoszonego 12.12.2023 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 44/2023 ogłoszonego 12.12.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii
w ramach:

  • Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne), hospitalizacja – oddział; pakiet onkologiczny; świadczenia poza pakietem onkologicznym;

  • Poradni Chirurgicznej:

– Poradni Chirurgicznej,

– Poradni Chirurgii Onkologicznej.

  • Chirurgia Nova Sp. Z O.O. ,15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 28.12.2023 r.