Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 45/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 45/2020

                   Samodzielny Publiczny
                Zakład Opieki Zdrowotnej
     WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
                im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 45/2020 ogłoszonego 20.11.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego.
• Beata Nosorowska
• Beata Tymińska
• Paula Purta
2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego.
• Dorota Szekalska
• Grażyna Grabek
• Barbara Szydłowska
• Bożena Wnorowska
3. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii
i Reumatologii.
• Aneta Mantur
4. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej.
• Ewa Rygorowicz
• Bernadeta Skubis

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski
tel. 85 74 88 500

Białystok, 03.12.2020 r.