Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2020 Urologia/Ginekologia

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2020 Urologia/Ginekologia

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 46/2020 ogłoszonego 26.11.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
1. Ginekologia (hospitalizacja całodobowo, hospitalizacja – pakiet onkologiczny oraz hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym)
• MATKUB Sp. z o.o.

2. Urologia hospitalizacja – pakiet onkologiczny oraz hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologiczny)
• UROMED – Zespół Lekarzy Urologów Robert Kozłowski i Partnerzy

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 11.12.2020 r.