Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 48/2019 ogłoszonego 11.12.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 48/2019 ogłoszonego 11.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie badań w zakresie medycyny pracy w Gabinecie Medycyny Pracy

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • Revita Centrum Medyczne s.c

 

 

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych

Karol Kozłowski


Białystok, 20.12.2019 r.