Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 49/2018 ogłoszonego 21.06.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 49/2018 ogłoszonego 21.06.2018 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie neurologii na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • Lek. Monika Ściana – Oleszczuk

 • Lek. Piotr Rudziński

 • Lek. Maria Furman – Kukowska

 • Lek. Irena Grabowska

 • Lek. Mariusz Czarnecki

 • Lek. Elżbieta Kuleszyńska – Jemołaj

 • KENDRON”

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza
  w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym:

 • Ortopedia Wojewódzka Sp. z o. o.

 

 1. Pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • Ortopedia Wojewódzka Sp. z o. o.

 

 1. Wykonywanie procedur z grupy A22, A25, H51, H52 oraz H53 określonych
  w załączniku do zarządzenia Nr 1/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2.01.2017 r.
  na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym.

 • KENDRON”

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 03.07.2018 r.