Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 50/2019 ogłoszonego 11.12.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 50/2019 ogłoszonego 11.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego / operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego (normalna ordynacja z dyżurami)

 • Edyta Czaczkowska

 • Janina Józefowicz

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

 • Bożena Zbucka

 • Halina Budrewicz

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • Adam Niemotko

 • Anna Zaniewska

 • Justyna Bielenia

 • Małgorzata Żuk

 • Tomasz Perłowski

 1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Paweł Kozłowski

 

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa


dr n. med. Agnieszka Janke

 


Białystok, 23.12.2019 r.