Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 50/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 50/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 50/2020 ogłoszonego 07.12.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki,
w godzinach normalnej ordynacji i pełnienie dyżurów medycznych + implantacja stymulatorów 1-jamowych
i 2-jamowych + implantacja kardiowerterów – defibrylatorów (ICD), wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
• Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Wiliński
• JACMED Indywidualna Praktyka Lekarska Jackowski Tomasz
2. Implantacja stymulatorów 1-jamowych i 2-jamowych + implantacja kardiowerterów – defibrylatorów (ICD).
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
• Prywatny Gabinet Lekarski dr n. med. Romuald Krynicki
3. Świadczenia medyczne udzielane przez pielęgniarkę w Pracowni Hemodynamiki.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aleksandra Elenonora Lis-Olszewska
• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska mgr Agnieszka Krętowska
• Usługi Pielęgniarskie Romana Lis
• Usługi Pielęgniarskie Iwona Kaczyńska
• Usługi Medyczne Pielęgniarskie Alicja Gawrych
• Usługi Pielęgniarskie Beata Sikora

4. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Grabowska
• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Maciej Górski
• Ratownik Medyczny Adam Milewski
• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Obuchowska
• Maciej Zawadzki

 

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 21.12.2020 r.