Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 51/2018 ogłoszonego 11.07.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 51/2018 ogłoszonego 11.07.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem wraz z zabezpieczeniem badań rtg w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
– J. Bochenko – Łuczyńska i Partnerzy Spółka Lekarzy

2. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Neonatologicznej.

W  wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
– J. Bochenko – Łuczyńska i Partnerzy Spółka Lekarzy

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 27.07.2018 r.