Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 52/2018 ogłoszonego 12.07.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 52/2018 ogłoszonego 12.07.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00)
– Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sebastian Kuklo
– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewa Sokół
– Praktyka Pielęgniarska Ewa Chomik
– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anetta Lenartowicz
– Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Łysiuk
– Trochimczuk Anna
– Prywatna Praktyka Pielęgniarska Marzena Zaniewska

 

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00)
– Prywatna Praktyka Pielęgniarska Iwona Kowalczyk
– Joanna Wawrzeniuk
– Praktyka Pielęgniarska Sylwia Krajewska
– Prywatna Praktyka Pielęgniarska Barbara Owczarz
– Prywatna Praktyka Pielęgniarska Urszula Woronowicz
– Prywatna Praktyka Pielęgniarska „Helena” Helena Sidorska

 

3. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– „SALUS” Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie Rafał Falkowski
– Marzena Pacewicz Praktyka Pielęgniarska
– Usługi Pielęgniarskie „Antidotum” Marek Rudkowski

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 25.07.2018 r