Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2018 ogłoszonego 30.07.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2018 ogłoszonego 30.07.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych lub anestezjologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

W  wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
– Jerzy Ignatowicz
– Lech Lasota
– Andrzej Nienartowicz

2. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, a w szczególności w Pracowni Endoskopii.

W  wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
– Kacper Gan

 

DYREKTOR SZPITALA

 

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 08.08.2018 r.