Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2019

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 54/2019 ogłoszonego 30.12.2019 r.

  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

  1. Konsultacje ginekologiczne na rzecz innych oddziałów szpitala i jednostek zewnętrznych

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

 

  • MATKUB Sp. z o.o.

 

 

 

Dyrektor Szpitala

 


dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


 Białystok, 03.01.2020 r.