Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 55/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 55/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 55/2020 ogłoszonego 23.12.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
• Małgorzata Andrzejewska
• Justyna Dworzańczyk
• Marek Rudkowski
• Anna Białous
• Barbara Jasowicz
• Marzena Pacewicz
• Magdalena Kotowska
• Andrzej Kulaszewicz
• Joanna Mioduszewska
• Anna Zinkiewicz
• Krystyna Zinkiewicz
• Ewa Bagrowska
• Krzysztof Szumiński

 

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 11.01.2021 r.