Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 61/2018 ogłoszonego 28.09.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 61/2018 ogłoszonego 28.09.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Wykonywanie przez lekarza specjalistę lub lekarza po co najmniej 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej procedur z zakresu głowy i szyi w ramach Oddziału Otolaryngologii.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • NZOZ „KENDRON”

    2. Udzielanie przez lekarza specjalistę lub lekarza po co najmniej 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej świadczeń zdrowotnych w formie leczenia i konsultacji pacjentów z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej w ramach Poradni Otolaryngologicznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • NZOZ „KENDRON”

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, dnia 10.10.2018 r.