Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 65/2018 ogłoszonego 19.10.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 65/2018 ogłoszonego 19.10.2018 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcje szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, anestezjologii lub gastroenterologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kuklo

  • ANMED Anna Walesiuk

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Murawko

  • Wojciech Tyniecki Gabinet Internistyczny i Gastrologiczny

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 30.10.2018 r.