Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 69/2018 ogłoszonego 10.12.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 69/2018 ogłoszonego 10.12.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Świadczenia medyczne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej – wykonywanie procedur w kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
    • Romana Lis
    • Beata Sikora
    • Ewa Rygorowicz
    • Maria Jamiołkowska
    • Alicja Gawrych
    • Marta Zalewska
    • Iwona Kaczyńska
    • Agnieszka Krętowska
    • Paula Milewska
    • Marta Pezowicz
    • Agnieszka Czaban

    2. Świadczenia medyczne udzielane przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej – wykonywanie procedur w kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
    • Krzysztof Sidorowicz
    • Artur Zaniewski
    • Marek Modzelewski

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 20.12.2018 r.