Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 70/2018 ogłoszonego 10.12.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 70/2018 ogłoszonego 10.12.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:
    • Praktyka Lekarska Małgorzata Jarocka
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Sawicki
    • Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Milena Romanowska
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Jolanta Grabala
    • Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Iwona Łukaszewicz
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Kobus
    • ANMED Anna Walesiuk
    • Praktyka Lekarska Katarzyna Bielak – Mydłowska
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Alina Fiedoruk

    2. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych lub anestezjologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Pawłowski

    3. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Prywatny Gabinet Pediatryczny i Wizyty w Domu Pacjenta Grażyna Rudzińska

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 20.12.2018 r.