Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 73/2018 ogłoszonego 12.12.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 73/2018 ogłoszonego 12.12.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. Chirurgia-hospitalizacja-pakiet onkologiczny oraz   chirurgia-hospitalizacja-świadczenia poza pakietem onkologicznym.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Lekarska Spółka Partnerska CHIRURGIA NOVA Czubek i Partnerzy ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok

    2. Ginekologia-hospitalizacja-pakiet onkologiczny oraz ginekologia-hospitalizacja-świadczenia poza pakietem onkologicznym.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
    • Matkub Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 9/10, 15-453 Białystok

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 21.12.2018 r.