Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert PK Nr 20/2017 w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert PK Nr 20/2017 w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert PK Nr 20/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

  • 1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Uzasadnienie:

  • Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 24.02.2017 r.