Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert (PK Nr 23/2017) na udzielanie świadczeń zdrowotnych (10.04.2017 r.)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert (PK Nr 23/2017) na udzielanie świadczeń zdrowotnych (10.04.2017 r.)

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert PK Nr 23/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. bpełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 10.04.2017 r.