Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2020 – Kardiolog Dziecięcy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 31/2020 - Kardiolog Dziecięcy

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 31/2020 ogłoszony 13.08.2020 r. w zakresie :

1. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej 

     w zakresie wykonywania badań echa serca oraz konsultacji na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

 

Uzasadnienie:

Brak ofert.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 25.08.2020 r.