Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 38/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 38/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku

Unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 38/2020 ogłoszony 06.10.2020 r. w zakresie:

  1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie chirurgii naczyń.

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 19.10.2020 r.